| 1 reactie

tags: Ervaringsverhalen, Hulpverlening bij scheiding

Gescheiden en je kind in het ziekenhuis

Soms is het helaas noodzakelijk dat kinderen worden opgenomen in het ziekenhuis. In deze blog is te lezen hoe ver gescheiden ouders soms kunnen gaan terwijl hun kind in het ziekenhuis verblijft en hoe professionals hiermee om kunnen gaan. Een collega die deze scholing geeft, vertelt over een aantal opleidingsochtenden.

Medisch Maatschappelijk werkers

Ik mocht de afgelopen periode een aantal opleidingsochtenden verzorgen. Dat was in een groot ziekenhuis in het noorden van Nederland. De opleidingsgroep bestond uit de medisch maatschappelijk werkers van de kinderafdeling. Dat zijn de mensen die ouders bellen als er slecht nieuws te vertellen is zoals het overlijden van een kind. Het zijn ook de mensen die met ouders samenwerken om de zorg thuis rond hun kind te organiseren en met ouders alle andere problemen bespreken die zich voor doen. Er vond veel uitwisseling van ervaringen plaats. Zij vertelden dat zich regelmatig schrijnende situaties voor doen rond kinderen die vanwege een vaak ernstige ziekte langere tijd opgenomen moeten worden. Ouders met gezag weigeren bijvoorbeeld dat de andere ouder die geen gezag heeft bij het kind mag zijn. Boven het bed worden ruzies uitgevochten over de verbroken relatie. En soms wordt het kind ingezet voor de eigen belangen.

Hoe om te gaan met deze situaties?

Met de maatschappelijk werkers is gekeken naar hoe om te gaan met situaties waarbij een ouder volgens de omgangsregeling door de week niet bij het kind zou mogen zijn. Een mooie insteek bleek om ouders duidelijk te maken dat de opname in het ziekenhuis voor een andere, nieuwe situatie zorgt waar de afspraken niet voor zijn vastgesteld. Vanuit die positie kan met ouders worden vast gesteld hoe de behoeften van het kind, om zoveel mogelijk de eigen ouders en vertrouwde mensen om zich heen te hebben, kan worden ingevuld. Het komt voor dat ouders juist in deze crisissituatie toch tot overleg kunnen komen en samen zoveel mogelijk zorg voor hun kind kunnen organiseren. Belangrijk is dat ouders zoveel mogelijk de verantwoording blijven houden voor besluiten en dit niet afwentelen op het ziekenhuis.

Andere situatie vraagt om andere afspraken

Vaak is het niet alleen het opgenomen kind dat veel zorg nodig heeft. Er zijn meestal nog andere kinderen in het gezin en hoe doen ouders dat dan met de opvang en begeleiding? Zich houden aan strikte omgangsregelingen? Of lukt het om vanuit de behoefte van alle kinderen tot tijdelijke nieuwe afspraken te komen over de zorg en over de informatieverstrekking aan elkaar. Wat regelmatig nodig blijkt is dat de maatschappelijk werkers aan ouders een helder kader bieden waarbinnen zij hun beslissingen kunnen nemen. Soms is het nodig dat er extra hulp van buitenaf wordt ingezet zoals vanuit het CJG om de zorg goed te regelen. In het uiterste geval is het noodzakelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming een spoed onderzoek uitvoert om vast te stellen wat het kind nodig heeft.

Professional en ook behoefte aan opleidingsochtend?

Bij het afsluiten van de tweede ochtend kon met elkaar worden vastgesteld dat het belangrijk is om extra kennis te hebben over deze problematiek zodat adequaat gehandeld kan worden in voorkomende gevallen. Een mooie samenwerking om kinderen te beschermen tegen oplopende emoties en voortdurende conflicten, zelfs als je erg ziek bent. Deze ontwikkelde opleidingsochtenden kunnen ook ingezet worden om de deskundigheid bij andere medische doelgroepen te vergroten. Hiervoor kan contact worden gezocht via Compaiz.

De nieuwste blogs en nieuwsartikelen als eerste in uw mailbox?

Reacties

  1. StepSlard - donderdag 27 juni 2019 18:16

    Wee Canadian Pharcharmy Buy Valtrex Online <a href=http://avdrug.com>meilleurs prix generique levitra forum</a> Viagra Calgary Fast Shipping Acheter Viagra Ligne Allopurinol And Amoxicillin

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt