| 0 reacties

tags: Hulpverlening bij scheiding

Terechte zorg of gewoon verschil in opvoeding?

Gescheiden ouders worden door de rechtbank vaak verwezen naar een vorm van mediation. Zo ook naar Ouderschap Na Scheiding (ONS) van Elker. Het doel van ONS is te komen tot herstel van de onderlinge communicatie en te komen tot verbetering van de samenwerking, zodat ouders op een adequate manier uitvoering kunnen geven aan de verdeling van zorgtaken met betrekking tot het kind.

Geen ouderschapsplan

Zo ook de ouders van de vierjarige Brian. De ouders van Brian; Ton en Imke, zijn sinds twee jaar gescheiden. Het huwelijk is duurzaam ontwricht maar ouders hebben nog geen ouderschapsplan opgesteld. De rechtbank heeft gebruik gemaakt van de uitzonderingssituatie (art. 815, zesde lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) omdat ouders aan kunnen tonen dat ze zich inspannen om te komen tot gezamenlijke afspraken over Brian te nemen.

Verwijzing naar Ouderschap na Scheiding

Ton heeft aangegeven dat hij een andere (uitgebreidere) omgangsregeling wil waardoor ouders uiteindelijk toch weer in de rechtszaal zijn beland. De rechter verwijst hen naar ONS om gezamenlijk te komen tot afspraken.

In de gesprekken blijkt al gauw dat er over en weer veel wantrouwen is. Wantrouwen naar de werkelijke bedoeling van de andere ouder. Maar ook wantrouwen van met name Imke naar Ton omdat ze het gevoel heeft dat hij niet weet wat Brian nodig heeft.

Belang van het kind

De ONS begeleider, Mare, moet haar best doen om tijdens de gesprekken steeds de onafhankelijke positie te behouden. Zijn de zorgen van Imke terecht: “weet Ton wat een vierjarig kind nodig heeft?” of vindt Imke het ook ingewikkeld om Brian te moeten missen en de zorg aan Ton over te laten?

Na zeven gesprekken, waarin ouders eerst op zoek zijn gegaan naar wat hen in de weg staat om tot afspraken te komen en daarna zoeken naar oplossingen, konden ze vanmorgen in het afsluitende gesprek afspraken op papier zetten voor een uitbreiding van de omgangsregeling. Imke en Ton lachen om de strijd die is geweest. Imke vertelt: “Ik maakte me zorgen of je wel begreep wat Brian nodig heeft. Nu zie ik dat je een goede vader bent maar dat je een andere manier van opvoeden hebt dan ik”.

Samen lopen ze de deur uit, met de afspraken onder de arm.

Omgangsregeling vastleggen

Gaat u scheiden en wilt u de omgangsregeling en andere afspraken vastleggen in een ouderschapsplan? Via Compaiz kunt u via het interactieve online ouderschapsplan alle onderwerpen doorlopen en online met uw ex-partner de afspraken afstemmen. Heeft u hulp nodig in de vorm van mediation? In de provincie Groningen kunt u zowel rechtstreeks als middels een verwijzing bij Elker terecht voor Ouderschap na Scheiding. Kijk voor meer informatie op de website van Elker.

De nieuwste blogs en nieuwsartikelen als eerste in uw mailbox?

Reacties

Nog geen reacties

U dient ingelogd te zijn om een reactie te kunnen plaatsen