| 1 reactie

tags: Tips en adviezen

Wat is een goede omgangsregeling na de scheiding?

Is er een goede omgangsregeling na een scheiding en welke is dat dan? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van individuele factoren en vooral de wensen en mogelijkheden van ouders, kinderen en de omgeving. Tegelijkertijd zijn er op basis van verschillende onderzoeken wel een aantal adviezen te geven.

Omgangsregeling voor zeer jonge kinderen in de leeftijd van 0 – 2 jaar

In deze blog spreken we van 'inwonende' en uitwonende' ouder. Wij vinden dit minder beladen termen dan, 'verzorgende' en 'niet-verzorgende ouder. We gaan er namelijk van uit dat beide ouders zorg hebben voor de kinderen.

Voor baby’s is het vooral de eerste levensjaren belangrijk dat ze de kans krijgen om zich aan een ouder te hechten. De ‘veel voorkomende regeling’ van een weekend per veertien dagen is daarom minder geschikt. Dit hangt altijd af van leeftijd en behoeftes van kinderen, en situatie van ouders. Voor zeer jonge kinderen is het beter om een contactregeling met frequent kort contact te hebben. Hierbij kan worden gedacht aan een aantal maal per week een paar uur. Voor een jong kind is het prettig om het contact in de eigen omgeving te laten plaatsvinden; bijvoorbeeld in de eigen woning. Dit kan alleen als ouders het goed genoeg met elkaar kunnen vinden, dan heeft het de voorkeur, maar in principe kan het ook prima op een andere plek; bij opa en oma, het consultatiebureau, het CJG, of bij de uitwonende ouder thuis.  Als een baby huilt wanneer de uitwonende ouder hem meeneemt kan dat meer te maken hebben met angst voor scheiding van de inwonende ouder dan met weerstand tegenover de uitwonende ouder. Als een baby borstvoeding krijgt van de moeder is het van belang dat hier rekening mee gehouden wordt. Het kind moet goed gewend zijn aan de borstvoeding voordat er met de fles gevoed gaat worden waarvoor er voldoende afgekolfde melk voorradig moet zijn. Voor jonge kinderen is het van belang dat het bioritme van het kind bij beide ouders wordt nageleefd. Communicatie tussen ouders is in alle gevallen dus erg belangrijk. Als dit nog niet makkelijk gaat kan er ook gebruik gemaakt worden van een schriftje waarin informatie over het kind wordt overgedragen, zoals het eet- en slaappatroon, en andere dingen van belang voor een goede verzorging.  In de praktijk blijkt het (lastig) niet altijd makkelijk te zijn voor ouders in scheiding om een frequente contactregeling op te zetten. Dit maakt namelijk dat ouders elkaar ook regelmatig zullen zien. Wanneer ouders in strijd met elkaar zijn kunnen ook zeer jonge kinderen dit merken aan de sfeer of de spanning die er tussen ouders speelt. Het is als ouder belangrijk om je hiervan bewust te zijn en (eventueel) spanning waar mogelijk te voorkomen. Wanneer het niet mogelijk is om een frequent contact tussen de uitwonende ouder en het jonge kind vorm te geven, bestaat de kans dat het kind bij het weerzien telkens weer even moet wennen aan de ouder.

Omgangsregeling voor jonge kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar

Kinderen in de peuterleeftijd kunnen meestal wat langer dan een paar uur bij de inwonende ouder weg. Ten minste wekelijks contact met de uitwonende ouder en duidelijke afspraken zijn belangrijk. Wanneer een peuter slaapproblemen heeft, kan het overnachten bij de uitwonende ouder mogelijk nog even worden uitgesteld.

Omgangsregeling voor kinderen in de leeftijd van 5 – 12 jaar

Basisschoolleerlingen hebben – evenals kinderen van andere leeftijden – behoefte aan duidelijkheid en structuur. Kinderen zijn druk met hun sociale, morele en intellectuele ontwikkeling. Kinderen van deze leeftijd willen vaak inspraak over de omgangsregeling, maar belangrijk is om voor ogen te houden dat ouders uiteindelijk beslissen. Voor kinderen kan het prettig zijn wanneer gemerkt wordt dat er naar hen wordt geluisterd. Kinderen kunnen vaak verrassende en mooie ideeën hebben over de vormgeving van de omgang. Kinderen hebben er last van als ze de strijd van ouders merken of voelen. Het is daarom wenselijk dat ouders proberen positief of ten minste neutraal over elkaar te spreken. Contact met de uitwonende ouder kan tussendoor ook via bijvoorbeeld telefoon of Skype. Om misverstanden te voorkomen is het ook hier belangrijk om goede afspraken te maken.

Omgangsregeling voor kinderen van 12 jaar en ouder

Oudere kinderen willen vaak zelf bepalen hoe vaak en wanneer zij de andere ouder zien. Het is goed met hen te overleggen maar net als bij kinderen van 5 – 12 jaar is het goed te bedenken dat ouders verantwoordelijk blijven.

In de praktijk blijkt dat kinderen van 12 jaar en ouder vaak druk zijn met activiteiten zoals school, sport en het zien van vrienden en vriendinnen. Wanneer er op een vast moment een omgang staat gepland kunnen kinderen zich belemmerd voelen doordat er minder tijd is voor bijvoorbeeld de voetbaltraining. Het is goed om hierbij naar het kind te luisteren en flexibel te zijn.

Algemene tips voor omgangsregelingen

In alle gevallen is het voor ouders belangrijk dat het kind toestemming ervaart om de andere ouder te mogen zien. Door de strijd die er tussen ouders speelt, kan dat soms ingewikkeld zijn. Echter, voelt een kind vaak heel goed aan wanneer een van de ouders er niet achter staat dat er omgang is met de andere ouder. Hierbij zijn niet alleen de woorden van een ouder van belang maar ook het gevoel dat wordt uitgestraald naar een kind. Tot slot is het belangrijk dat ouders met elkaar in gesprek gaan wat voor hen wel en niet werkt wat betreft de omgangsregeling. Het kan hierbij helpend zijn om afspraken vast te leggen op papier. Dit biedt duidelijkheid en kan een middel zijn om elkaar te wijzen op de gemaakte afspraken. Vastgelegde afspraken kunnen overigens na overleg met elkaar als ouders worden aangepast. Soms blijkt dit ook nodig te zijn als gevolg van veranderingen zoals de overstap van de basisschool naar de middelbare school of het starten met een nieuwe sport.

Bronnen: Pedagogisch medewerker Omgangscentrum Elker & Handboek Scheiden en de kinderen door Ed Spruijt en Helga Kormos (2014- Bohn en Stafleu van Loghum)

De nieuwste blogs en nieuwsartikelen als eerste in uw mailbox?

Reacties

  1. carry-ann - zaterdag 18 juli 2015 11:08

    Wat ik het belangrijkste vind in omgang en wat dan ook is dat er naar het perspectief en de belangen van de kinderen gekeken wordt. Naar de kinderen geluisterd wordt.
    Ik ben bekend met een gezin met een kind van 8 maanden een van 2 jaar en een van vier waarbij bjz omgang afdwong omdat de niet verzorgende ouder dit wou . De niet verzorgende ouder had nooit een contact met de kinderen leefde zijn eigen leven en kende de kinderen ook niet .Gevolg was dus traumatische voor de kinderen moesten ze ineen alleen zijn met een ouder die ze niet kende die er nooit voor ze is geweest.Angst nacht merrie bed plassen noem maar op.Omdat bjz de wensen en de eenzijdige eisen van een ouder nastreefde hebben de kinderen nu juist een bloed hekel aan de andere ouder omdat deze hun harmonie en rust verstoorde. Met leugens de kinderen weg probeerde te rukken van de verzorgende ouder schade gewoon .Liever voorzichtig en zorgvuldig proberen in contact te komen gewoon op een voor de kinderen vrijblijvende manier .Ik zeg de belangen van kinderen ALTIJD OP EEN!!!

U dient ingelogd te zijn om een reactie te kunnen plaatsen