disclaimer

Privacy statement

Compaiz gaat zeer zorgvuldig om met haar cliënt informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Compaiz houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren of te verwijderen. U kunt zich hiervoor wenden tot info@compaiz.nl

Doorverkoop van accounts "mijn Compaiz" is niet toegestaan.

Formulieren op Compaiz.nl

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in Kirra CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Alle medewerkers van Compaiz hebben bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd. Deze verklaring wordt elke vijf jaar opnieuw aangevraagd.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van uw vraag of doorverwijzing. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen, inschrijvingen of doorverwijzingen.

Embedded content

Op onze website hebben we een twitterfeed. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wat Twitter met de cookies en persoonsgegevens doet, vindt u in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Colofon

Compaiz

Compaiz is mede mogelijk gemaakt door Elker Jeugd- en opvoedhulp. Elker is sinds 2007 HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor de jeugdzorg en sinds 2010 eveneens voor de GGz. Dit betekent dat Elker voldoet aan de kwaliteitseisen die door de branche zijn gesteld en het keurmerk mag dragen.

Elker
Postbus 274
9700 AG Groningen

Elker is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

KVK nummer: 41013213
IBAN nummer: NL62ABNA0480463530
BTW 8036.41.667B01

Intellectueel eigendomsrecht

Compaiz is een beschermde merknaam (gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau). Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Compaiz enig onderdeel te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot info@compaiz.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG)  is een interne toezichthouder die adviseert en controleert hoe er door de organisatie wordt omgegaan met de persoonsgegevens van cliënten, leerlingen, pleegouders, ketenpartners en medewerkers. Ook Elker-Het Poortje voldoet aan deze verplichting. Heeft u vragen over de AVG of andere privacy gerelateerde onderwerpen binnen Elker-Het Poortje, neem dan contact op via dit mailadres:  fg@elker-hetpoortje.nl