disclaimer

Privacy statement

Compaiz  gaat zeer zorgvuldig om met haar klant informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Compaiz houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@compaiz.nl

Doorverkoop van accounts "mijn Compaiz" is niet toegestaan.

Colofon

Compaiz

Compaiz is mede mogelijk gemaakt door Elker Jeugd- en opvoedhulp. Elker is sinds 2007 HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor de jeugdzorg en sinds 2010 eveneens voor de GGz. Dit betekent dat Elker voldoet aan de kwaliteitseisen die door de branche zijn gesteld en het keurmerk mag dragen.

Elker
Postbus 274
9700 AG Groningen

Elker is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

KVK nummer: 41013213
IBAN nummer: NL62ABNA0480463530
BTW 8036.41.667B01

Intellectueel eigendomsrecht

Compaiz is een beschermde merknaam (gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau). Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Compaiz enig onderdeel te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot info@compaiz.nl.