Bezoek Familierechters in Groningen

Medewerkers van Compaiz en Hulp Bij Scheiding van Elker bezochten gisteren twee familierechters bij Rechtbank Noord Nederland.

Medewerkers van Compaiz en Hulp Bij Scheiding van Elker bezochten gisteren twee familierechters bij Rechtbank Noord Nederland.

Deze familierechters vertelden over “het kinderverhoor”. De laatste tijd is er discussie over deze term, ook de rechters gaven aan niet blij te zijn met deze term. Kinderen worden door de rechtbank dan ook via een brief uitgenodigd voor “een (kind)gesprek” met de kinderrechter.

Het misverstand dat kinderen vanaf 12 jaar zelf mogen kiezen bij wie ze willen wonen, heerst nog steeds bij veel ouders. Kinderen mogen hun mening geven, maar er wordt heel duidelijk uitgelegd dat ouders in principe beslissen. Wanneer ouders dit niet samen kunnen, beslist de familierechter.

De familierechters gaven aan dat ze regelmatig kinderen spreken die teksten gelezen hebben van de advocaten van de ouders. De kinderrechters vinden dit totaal niet wenselijk en schadelijk voor de kinderen. Het is voor kinderen lastig deze teksten te begrijpen vanuit het perspectief van de advocaat.

Ook herkennen ze kinderen die al in een loyaliteitsconflict zijn getrokken; kinderen noemen dan punten die thuis met één van de ouders is “ingestudeerd”. Hun ervaring is wel dat als daar wat op doorgevraagd wordt kinderen vaak wel vertellen hoe ze zelf tegen bepaalde onderwerpen aankijken.

Mooi om te zien hoeveel zorg er is door familierechters dat kinderen zich daar op hun gemak kunnen voelen, vertrouwelijk kunnen praten en ook weer wat ontspannen de deur uit gaan.

Als u uw kinderen wilt laten lezen wat ze kunnen verwachten als ze worden uitgenodigd, is dit een handige brochure.

Bekijk hiernaast een filmpje over het kinderverhoor.