Co-ouderschap: voorwaarden en verdeling van de kosten

Eerder schreven we op Compaiz al een blog over co-ouderschap. Ook op internet wordt veel geschreven over co-ouderschap.

Een voorbeeld is een artikel over de verdeling van de zorg, de kosten en de toeslagen op Z24. Hierin komt aan bod dat een belangrijke voorwaarde voor co-ouderschap een goed contact is. Als ouders moet je elkaar op hoogte houden van ontwikkelingen rondom je kind en samen belangrijke beslissingen nemen. Een andere voorwaarde is dat het co-ouderschap financieel haalbaar moet zijn. Omdat een kind in twee huizen woont, zullen veel zaken dubbel moeten worden aangeschaft. Verder is het van belang dat je als ouders dicht bij elkaar woont. De school van het kind moet vanuit beide adressen goed bereikbaar zijn.

Verdeling van de kosten

Wat betreft de verdeling van kosten kan je als ouders naar eigen inzicht afspraken maken. Om misverstanden te voorkomen, is het aan te raden om vooraf heldere afspraken te maken over welke kosten gezamenlijk zijn en welke niet. Volgens het Nibud zijn er drie manieren om de gezamenlijke kosten te verdelen. De meest overzichtelijke manier is de kosten exact te delen. Een nadeel daarvan is dat de ouder die het minst verdient aan het kortste eind trekt. Een andere mogelijkheid is een verdeling naar financiële draagkracht, waarbij de ouders die het meest verdient ook het meest betaalt. Dit brengt wel als consequentie met zich mee dat wanneer een van de ouders meer of minder gaat verdienen, de afspraken moeten worden herzien. De derde mogelijkheid is om een verdeling te maken op basis van het aantal dagen dat het kind bij de ene ouder en bij de andere ouder verblijft.

Om heldere afspraken te maken kan een ouderschapsplan helpend zijn. Compaiz biedt u de mogelijkheid om online een ouderschapsplan in te vullen. Los van elkaar kunt u in dit plan werken. Klik voor meer informatie hier.

Lees voor meer informatie het gehele artikel hier.