Compaiz genoemd in factsheet van gekibbel tot vechtscheiding

In 2013 en 2014 heeft JSO in opdracht van negen gemeenten in de regio Haaglanden onderzoek gedaan naar het totale preventie- en hulpaanbod wat betreft opvoeden en opgroeien in deze gemeenten, en het gebruik en de kosten hiervan in relatie tot het gemeentelijke beleid en de mening van ouders, jeugdigen en professionals.
Hierdoor konden de gemeenten goed zien in welke probleemgebieden (te) veel of juist (te) weinig aanbod is. Vooral het aanbod rond echtscheiding bleek aan versterking toe en kon beter op elkaar afgestemd worden.
Ter inspiratie van gemeenten die aandacht willen besteden aan een samenhangend aanbod op het gebied van relatieproblemen en (v)echtscheidingen heeft JSO dit factsheet samengesteld.

Inhoud factsheet

In het eerste hoofdstuk worden enkele cijfers rondom (echt)scheiding op een rijtje gezet, om de omvang van het probleem te schetsen. Ook worden de mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen belicht. Hoofdstuk 2 beschrijft drie landelijke initiatieven die aandacht vragen voor scheidingsproblematiek en de ondersteuning hieromtrent willen verbeteren. Hoofdstuk 3 tot slot beschrijft acht inspirerende voorbeelden van gemeenten en regio’s die de afgelopen jaren met scheidingproblematiek aan de slag zijn gegaan.

Compaiz is genoemd als een van de landelijke initiatieven voor scheidingsproblematiek en het voorkomen hiervan. Klik op onderstaande link om de volledige factsheet te lezen.

Download Factsheet Van gekibbel tot vechtscheiding.pdf