Echtscheidingsconvenant, dit moet u weten

Wanneer u samen besloten hebt om te scheiden en de eerste emoties verwerkt hebt, is de volgende stap het vormgeven van een echtscheidingsconvenant. In dit bericht leest u de belangrijkste feiten over een echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsconvenant, wat is het?

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw ex- partner. In het echtscheidingsconvenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Een echtscheidingsconvenant is pas rechtsgeldig wanneer deze is opgemaakt door een advocaat of notaris. Na voltooiing echtscheidingsconvenant volgt het echtscheidingsverzoek. Als jullie het eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsconvenant, kunnen jullie een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen. Met een gezamenlijk echtscheidingsverzoek kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond zijn.

De onderwerpen van een echtscheidingsconvenant:
1. Ouderschapsplan. Afspraken over de kinderen: hoofdverblijf van de kinderen, omgangsregeling, kinderalimentatie
2. Afspraken over partneralimentatie
3.Afspraken over de verdeling van de bezittingen (inboedel, auto’s e.d.)
4.Afspraken over de woning (wie blijft er wonen, of wordt het verkocht)
5.Afspraken over het verdelen van spaargeld, leningen en aandelen etc.
6.Afspraken over het pensioen

Waarom een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant wordt vaak opgesteld door een advocaat. Zodra de rechter dit convenant heeft bekrachtigd, zijn de afspraken die erin staan rechtens afdwingbaar. Hierdoor heeft het echtscheidingsconvenant een executoriale titel gekregen en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een deurwaarder.

Wijzigen of ontbinden van een echtscheidingsconvenant

Het kan voorkomen dat u na een periode het echtscheidingsconvenant wilt wijzigen. Zeker het ouderschapsplan is door het opgroeien van de kinderen aan verandering onderhevig. Wanneer u beide hetzelfde denkt over de wijziging kunt u een aanvullende overeenkomst op stellen, waarin u exact aangeeft wat gewijzigd wordt in het echtscheidingsconvenant. Wanneer één van u beiden iets wilt wijzigen, wordt het lastiger dit te veranderen. Dit is afhankelijk van de afspraken die daarover in het echtscheidingsconvenant zijn opgesteld.

Niet nakoming van het echtscheidingsconvenant

Wanneer één van beide partijen de afspraken uit het echtscheidingsconvenant niet nakomt, is het niet toegestaan door de andere partij om het echtscheidingsconvenant te ontbinden. Vaak staat namelijk in het scheidingsconvenant opgenomen dat het echtscheidingsconvenant niet kan worden ontbonden, geheel of gedeeltelijk, en dat het alleen mogelijk is om nakoming te eisen. U kunt dan dus niet het convenant ontbinden maar  slechts alleen eisen dat de ander het echtscheidingsconvenant nakomt. Een goede communicatie hierbij is belangrijk, lees hier tips voor communicatie tussen ex-partners.