Gastles Écht Scheiden

Naar aanleiding van de Week van Kinderen Veilig heeft Compaiz een gastles voor groep 7 en 8 ontwikkeld. Deze les gaat over kinderen in echtscheidingssituaties.

Inhoud van de gastles

De Week van Kinderen Veilig is een initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. De Week is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te voorkomen of te stoppen met hulp en inzet van iedereen. Naar aanleiding van de Week van Kinderen Veilig heeft Compaiz een gastles over kinderen in echtscheidingssituaties ontwikkeld.

Wat houdt een scheiding in en wat kan het met je doen? Het geeft kinderen handvatten hoe om te gaan als iemand uit hun omgeving of zijzelf een scheiding van hun ouders meemaken. Verschillende onderdelen komen aan bod: een quiz met verschillende vragen over scheiding, stellingen waarover gediscussieerd kan worden en oefeningen om mee aan de slag te gaan. De les is gratis aan te vragen voor alle basisscholen in Nederland.

Vraag de les nu aan!

Lespakket aanvragen