Kinderalimentatie niet langer aftrekbaar

Per 1 januari 2015 is de belastingaftrek levensonderhoud van kinderen (LOK) afgeschaft. Dit heeft gevolgen voor ouders met een alimentatieverplichting. Wat betekent de afschaffing van deze regeling concreet?

Tot en met 2014 konden ouders met een alimentatieverplichting kosten van kinderalimentatie als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Om van deze aftrekpost gebruik te kunnen maken, golden er een aantal voorwaarden. Zo mocht het kind niet ouder dan 21 jaar zijn, het kind mocht geen recht hebben op studiefinanciering en er mocht geen recht op kinderbijslag bestaan. Ouders met een alimentatieverplichting kunnen de uitgaven voor het levensonderhoud van hun kinderen per 1 januari 2015 echter niet meer aftrekken van hun inkomstenbelasting. Hierdoor wordt de te betalen belasting hoger en kan de ouder die belasting betaalt er netto financieel op achteruit gaan.

Voor de ouder die alimentatie ontvangt, heeft de wijziging geen gevolgen. Kinderalimentatie is namelijk niet volgens de inkomstenbelasting belast. Gescheiden ouders kunnen de gevolgen van de wijziging overigens oplossen door het bedrag van de alimentatie te verlagen; dit betekent wel dat de ouder die recht heeft op alimentatie een lager bedrag zal ontvangen. Probeer in het belang van uw kind als ouders in gesprek te gaan over de veranderingen. Komt u er onderling niet uit? Schakel hulp in! In de provincie Groningen kunt u bij Ouderschap na Scheiding samen met uw ex-partner in gesprek en toewerken naar een positieve samenwerking in het ouderschap.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of op de website van Elker.