Radio campagne ‘Omstanders van een vechtscheiding’

Eind januari 2015 start vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een radiocampagne om 'omstanders' van een vechtscheiding bewust te maken van de rol die ze kunnen spelen in een vechtscheidingssituatie.

Doelen campagne

Het doel van deze campagne is omstanders ervan bewust maken dat ze in een vroeg stadium van een scheiding en gescheiden ouderschap een de-escalerende rol kunnen spelen door ouders inzicht te geven in hun handelswijze en dat omstanders het welzijn kunnen vergroten door steun te bieden aan de ouders en kinderen.

Een ander doel van de campagne is omstanders er bewust van te maken dat ze in een later stadium van een vechtscheiding en conflictueus gescheiden ouderschap, een rol kunnen spelen in het verminderen van de conflicten en de doorverwijzing naar professionele hulp.

Tips voor omstanders van een vechtscheiding

Hieronder een aantal tips voor omstanders in vechtscheiding

  • Omstanders kunnen de situatie bespreken met familie en vrienden.
  • Omstanders kunnen steun bieden aan ouders, maar tegelijkertijd, respectvol, ondersteunend en neutraal blijven in het conflict.
  • Omstanders kunnen zelf steun bieden aan het kind.
  • Omstanders kunnen gesprekken voeren met ouders waarin ze ouders bewust maken van de belevingswereld van het kind.
  • Omstanders kunnen mogelijk invloed uitoefenen op het verzachten of stoppen van het conflict.
  • Omstanders kunnen een rol spelen in de doorverwijzing naar professionele hulp.

Meer informatie over vechtscheiding en de campagne

Kijk voor meer informatie over de radio campagne op:

Luister naar de campagne op: http://vooreenveiligthuis.nl/campagne

http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2015/handreiking_veilig_thuis_medewerkers_campagne_vechtscheidingen.pdf

Compaiz heeft een filmpje gemaakt om te benadrukken dat de rol van omstanders gedurende een vechtscheiding van groot belang kan zijn.