Symposium ‘Niet pluis gevoel, wat doe jij er (als professional) mee?

20 november werd er vanuit de Academie voor Sociale Studies van Hanzehogeschool Groningen een symposium georganiseerd met als titel ‘Niet pluis gevoel, wat doe jij er (als professional) mee?’. Het symposium begon met een plenaire lezing over het niet pluis gevoel en vervolgens waren er twee workshoprondes. Per ronde kon er gekozen worden uit de volgende drie thema’s: (v)echtscheiding; misbruik, huiselijk en seksueel geweld en homoseksualiteit, ontkenning/acceptatie.

Workshop over (v)echtscheiding

Compaiz verzorgde de workshop met het thema (v)echtscheiding en wij kregen de eer om de workshop in de grote zaal te geven. We begonnen de workshop met een stukje toneel. Een moeder was op school voor het 10-minuten gesprek met haar dochter en ineens stond vader daar ook (ex-partner van moeder). Ouders stonden recht tegenover elkaar en begonnen ruzie te maken: volgens moeder wilde dochter niet meer naar vader, volgens vader was er niks aan de hand en hij begreep niet waarom zijn dochter niet gewoon bij hem kon komen. Ouders vroegen het publiek om met hun mee te denken. Het publiek kwam na het stellen van een aantal vragen terecht bij de dochter – die tussen ouders in zat – om haar te vragen of en waarom ze niet meer naar vader wilde.

Presentatie Vechtscheiding

In een scheidingssituatie is het van belang dat er ook met het kind wordt gesproken en geluisterd wordt naar zijn/haar mening. Na dit korte toneelstukje volgde een presentatie met daarin cijfers en de gevolgen van scheiding voor kinderen en hoe daar als professional het beste mee om kan worden gegaan en welke vormen van hulp er worden geboden voor ouders en kinderen die in de knel zitten bij een scheiding. Ook werd er verteld over de mogelijkheden op Compaiz: het online maken van een ouderschapsplan, een test om te kijken hoe het met de kinderen gaat tijdens een scheiding en het volgen van een training om een scheiding zo goed mogelijk te doen verlopen. Aan het einde van de presentatie volgde het filmpje van Compaiz waarin de mogelijke rol die familie en vrienden tijdens een scheiding spelen duidelijk wordt gemaakt. Na beide workshops kregen we veel reacties vanuit het publiek, dat bestond uit studenten, docenten en mensen vanuit het werkveld. Een groot aantal mensen was enthousiast, er waren ook een aantal kritische vragen over de beste vormen van hulp en de gevolgen van een scheiding.

Als afsluiting kon onder het genot van een hapje en een drankje worden nagesproken over het symposium. Zo kwam er nog een groepje studenten vragen op welke manier het beste hulp bij scheiding kon worden geboden aan ouders met een licht verstandelijke beperking en spraken we nog andere mensen die vanuit hun werk geïnteresseerd waren in het onderwerp. Het was een goed georganiseerde avond en we willen de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool dan ook bedanken voor de goede organisatie van het symposium.