Vechtende ouders, het kind in de knel

Vandaag is het adviesrapport van Kinderombudsman Marc Dullaert verschenen. In dit adviesrapport zijn de conclusies en aanbevelingen  gepubliceerd over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen. Dit adviesrapport is het resultaat van gesprekken die de Kinderombudsman van eind 2013 tot maart 2014 voerde met vele ervaringsdeskundigen (kinderen en ouders), belangenbehartigers en professionals die werken met kinderen en ouders die in een scheidingssituatie zitten.

Dullaert wil met zijn rapport ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid om hun kinderen te beschermen. ''Wat veel mensen zich niet realiseren is dat het betrekken van kinderen in een vechtscheiding een vorm van kindermishandeling is'', stelt hij.

Volgens de Kinderombudsman is het van groot belang dat het kind centraal staat en vooral niet verdrinkt in juridisch procedures. ''Het huidige systeem werkt escalatie in de hand en maakt eindeloos procederen mogelijk. Er is een perverse prikkel omdat advocaten per zitting betaald worden, waardoor het loont om juridische procedures te voeren, in plaats van met elkaar om de tafel te gaan.''

Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen zijn verschenen uit het adviesrapport. Sommige aanbevelingen zijn gericht aan ouders, anderen op overheid en overige professionals.

Aanbevelingen:

  1. Mediation wordt verplicht in een vroeg stadium
  2. Scheidingseducatie wordt verplicht in een vroeg stadium
  3. Het verplichte ouderschapsplan moet behalve kwantitatieve aspecten ook kwalitatieve aspecten beschrijven, en geëvalueerd worden
  4. Versterken triage aan de voorkant: sneller passende hulp
  5. Standaard toewijzen bijzondere curator als escalatie dreigt
  6. De rechter moet sterker de regie nemen bij escalatie en de stem van het kind daarbij nadrukkelijk meewegen
  7. Maak het standaard praktijk dat ouders en kinderen betrokken worden bij het vormgeven van een oplossing
  8. Doorrekenen van kosten en baten van de verschillende interventies
  9. Ontwikkeling van een instrument voor het vaststellen van het belang van het kind, specifiek gericht op scheidingskinderen

“Alles overziend, blijken vroeger signaleren, eerder ingrijpen en de regie op één plek de sleutelbegrippen. Daarom pleit de Kinderombudsman voor verplichte mediation, verplichte scheidingseducatie, een regierol voor de rechter en het sneller inschakelen van een bijzondere curator of kindercoach.”

Bron: Adviesrapport “Vechtende ouders, het kind in de knel”.  31 Maart 2014, de Kinderombudsman

De nieuwste blogs en nieuwsartikelen als eerste in uw mailbox?