Zorgenkindje ‘kinderalimentatie’: wat je moet weten

De Advocatenwijzer-campagne over de nieuwe regelgeving omtrent kinderalimentatie stond nog geen dag online of de aanvragen stroomden binnen. Veel ouders wilden meer informatie over de nieuwe wetgeving of hun alimentatiebedrag opnieuw laten berekenen. Eén ding werd bovenal duidelijk: de nieuwe regelgeving zorgt voor chaos. Een extra zorgenkindje in een gezinssituatie die vaak al moeilijk genoeg is.

De nieuwe Wet Hervorming Kindregelingen (WHK) heeft nogal wat teweeg gebracht in kinderalimentatieland. Veel ouders zien door de bomen het bos niet meer. De nieuwe regels moeten het stelsel vereenvoudigen, maar het tegenovergestelde is aan de hand. Wat moet je als gezinsbegeleider over de nieuwe wetgeving weten?

5 feiten over de nieuwe wet hervorming kindregelingen

1.            In plaats van 10, zijn er nu 4 kindregelingen: door een wirwar van kortingen was het systeem ondoorzichtig. Om het systeem eenvoudiger te maken zijn er nu 10, in plaats van 4 kindregelingen. Dat klinkt gunstig, maar de nieuwe wet heeft een aantal ongewenste bijeffecten. Zo kan het zijn dat de vader meer alimentatie moet gaan betalen als moeder met een nieuwe partner gaat samenwonen, omdat haar verzamelinkomen stijgt. Aan de andere kant kunnen er ook situaties ontstaan waarbij de vader helemaal geen betaalplicht meer heeft. Voor meer informatie.

 2.       De fiscale aftrek van de alimentatiebetaler vervalt: voorheen kon de betaler (meestal de vader) gebruik maken van een fiscaal voordeel, het was mogelijk een deel van het te  betalen alimentatiebedrag terug te vragen aan de Belastingdienst. Dat kan nu niet meer, waardoor de betaler er op draagkracht achteruit kan gaan. Is dat het geval, dan kan de betaler om een herberekening vragen. Het is goed mogelijk dat het alimentatiebedrag flink omlaag kan.

3.       Het kindgebondenbudget wordt verhoogd: afhankelijk van het inkomen, kan de verzorgende ouder een kindgebondenbudget krijgen. Dat was voorheen ook al zo, maar vanwege het wegvallen van een aantal kortingen en regelingen (bijvoorbeeld de alleenstaande ouderkop) is het kindgebondenbudget verhoogd.

 4.       Het huidige bedrag voor de kinderalimentatie moet betaald blijven, tot andere afspraken zijn gemaakt: deze regel geldt als ouders bereid zijn om tot nieuwe afspraken te komen. Is de verstandhouding tussen de ex-partners goed? Dan is het mogelijk om in goed overleg, eventueel onder begeleiding, nieuwe afspraken te maken. Het LBIO heeft een handige rekentool om tot een nieuw alimentatiebedrag te komen. Loopt het contact tussen ex-partners moeizaam? Dan is het raadzaam om een advocaat in te schakelen. Zij kunnen ex-partners goed adviseren en begeleiden bij dit proces.

5.       Het berekenen van de kinderalimentatie wordt ingewikkelder: De wetswijzigingen zorgen voor verwarring en maken het berekenen van de kinderalimentatie ingewikkelder. Wil een ouder de alimentatie opnieuw laten berekenen, dan is het belangrijk om een professional in te schakelen.

Tot slot

Iedereen die kinderalimentatie ontvangt of betaalt zal gevolgen ondervinden van de wijzigingen. Oud zeer kan boven komen wanneer ex-partners weer met elkaar om tafel moeten gaan. Toch is het belangrijk om afspraken helder te krijgen, zodat er voor iedereen duidelijkheid is. Wat zijn jullie ervaringen met de gevolgen van de nieuwe kindregelingen?

Lotte Elbrink, journalist, De Advocatenwijzer – www.deadvocatenwijzer.nl