Ouderschapsplan: Intake

Introductie intake

De totstandkoming van een ouderschapsplan is een gezamenlijk proces, of u dit nu onderling regelt, met externe hulp of via onze interactieve omgeving. Om die reden is ook de aanschaf van ons ouderschapsplan een gezamenlijke aangelegenheid, waarvoor beide ouders in onderling overleg kiezen. Uiteraard kan ook deze keuze in onze interactieve omgeving worden gemaakt, waarmee u alvast zicht krijgt op de werkwijze van ons ouderschapsplan. Hiertoe vragen wij u de volgende stappen te doorlopen waarna wij uw ex-partner, de andere ouder van uw kind(eren), uitnodigen om eveneens akkoord te gaan:

Hiertoe vragen wij u de volgende stappen te doorlopen in vervolg waarop wij uw ex-partner, de andere ouder van uw kind(eren), uitnodigen eveneens akkoord te gaan.

Begin met invullen