Hoe gaat het met mijn kind(eren) tijdens/na de scheiding?

Ieder kind beleeft een scheiding op een eigen manier. De gevolgen van een scheiding voor kinderen hangt af van de manier hoe u bent gescheiden (scheiding in goed overleg of een scheiding met veel conflicten) maar ook met het karakter en de leeftijd van uw kind(eren). Op basis van onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat een scheiding effecten kan hebben op kinderen. Wanneer u onderstaande vragen beantwoordt, kan Compaiz u een advies geven. Wanneer u meerdere kinderen hebt en het gedrag tussen de kinderen is verschillend, vul dan de test in per kind.

Huilt uw kind meer dan voor de scheiding?

Is uw kind vaker boos dan voor de scheiding?

Gaat het op school minder goed dan voorheen?

Denkt uw kind dat de scheiding zijn/haar schuld is?

Doet het kind erg zijn of haar best om niet tot last te zijn?

Vertoont uw kind teruggetrokken gedrag?

Slaapt en/of eet uw kind minder goed dan voor de scheiding?

Valt uw kind terug in gedrag (bijv. op het gebied van zindelijkheid; bedplassen)?

Heeft uw kind het gevoel te moeten kiezen tussen één van de ouders?

Wil uw kind plots één van de ouders niet meer zien?

Over Compaiz

Compaiz helpt ouders om met elkaar de scheiding goed af te ronden. Wanneer ouders van elkaar scheiden is dat een beslissing van de ouders met grote gevolgen voor hun kinderen. Het is in het belang van de kinderen, dat ouders na de scheiding nog goed met elkaar kunnen overleggen. Compaiz biedt u online een e-book, ouderschapsplan en online training.