Scheidingstest voor ouders

Scheiden is een moeilijk proces met vaak heftige en ook negatieve emoties. Onderstaande test geeft u een indruk hoe u en uw kinderen ervoor staan na de scheiding. De test bestaat uit vijf stellingen. Op deze stellingen kunt u “eens” of “oneens” antwoorden. 

Het lukt me goed na de scheiding met de andere ouder te overleggen over de kinderen.

Het is ons gelukt een ouderschapsplan te maken wat we naleven en samen kunnen bijstellen.

Het lukt me goed om mijn kind(eren) buiten conflicten te houden.

We kunnen afspraken maken over de omgang en ons daar aan houden.

Mijn kind(eren) hebben de scheiding goed kunnen verwerken.

Over Compaiz

Compaiz helpt ouders om met elkaar de scheiding goed af te ronden. Wanneer ouders van elkaar scheiden is dat een beslissing van de ouders met grote gevolgen voor hun kinderen. Het is in het belang van de kinderen, dat ouders na de scheiding nog goed met elkaar kunnen overleggen. Compaiz biedt u online een e-book, ouderschapsplan en online training.